dimarts, 17 de gener de 2017

Proper 24 de Febrer, judici contra l'insubmís a presidir la mesa electoral a Albaida.

Per a difondre, repartir i cridar a la solidaritat. Als següents enllaços podreu trobar les diferents notícies al respecte:

-Declaració i carta a la Junta Electoral de Zona.

-Notícia a Vilaweb.

-Entrevista LaDirecta.

-Per a imprimir:


-Imatge i text:
El proper 24 de Febrer se celebrarà el judici contra Vicent, l'insubmís a presidir la mesa electoral, de les passades eleccions del 24 de maig del 2015. Per ara el/la fiscal demana una condemna de 8100€ de pena-multa per l'acció d'objecció electoral d'aquest veí d'Albaida. Aquesta condemna afirma què és una criminalització de les idees, ja que aquesta sanció és desproporcionada i no es veuen raons per endurir tant la pena. Clarament, aquesta sanció és per raons polítiques i "un possible intent de desincentivar altres persones, penalitzant en aquest cas a Vicent amb una sanció exemplar, com un referent del moviment a les comarques centrals del País valencià". El codi penal "no ha de penalitzar el motiu, sinó l'acció. T'han de sancionar pel que has fet, no pel que ets, ni la lluita que representes". El jurista alemany de dret penal Günther Jackobs, va encunyar en 1985 l'expressió "dret penal de l'enemic", amb la que "et penalitzen doblement, pel que has fet i pel risc o perill que pots suposar per al sistema".

Per tant, existeix un cas doblement injust de cara al nostre veí d'Albaida, ja que la detenció és de dubtosa legalitat per part de la Guardi Civil, després d'entregar-se de manera voluntària a la caserna d'Ontinyent al dia següent amb el seu advocat personal Andreu Moreno, i sense donar problema algun. 

En el seu dia, Vicent, va actuar d'aquesta manera, no sols per defensar una democràcia directa, una democràcia bassada en la gent i per a la gent. Sinó, per no voler participar en l'elecció d'una política bassada en la corrupció. I per fer front a la injusta repartició i desproporció amb l'equilibri de Drets i deures, és a dir: uns governs que no han parat de retallar-nos drets (tant en el polític, personal, social i laboral), com obliguen a la gent d'a peu a complir amb els seus deures baix amenaces?

Entre açò i tantes altres coses que podreu trobar a:

Amb tot açò, si qualsevol col·lectiu, grup, associació... vol ajudar amb el cas, pot fer-ho de la millor manera que puguen o sàpiguen. Sense cap compromís i amb el bon fer i l'autonomia de la gent o grups solidaris.

NO A LA CRIMINALITZACIÓ DE LES IDEES
ABSOLUCIÓ INSUBMÍS ELECTORAL D'ALBAIDA 
més info: www.ateneulestacio.blogspot.com
www.facebook.com/injusticaobjeccioelectoral

castellà
-------------------------------------
El próximo 24 de febrero se celebrará el juicio contra Vicent, el insumiso a presidir la mesa electoral de las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015. Por ahora el/la fiscal pide una condena de 8100€ de pena-multa por l acción de objeción electoral de este vecino de Albaida. Esta condena afirma que es una criminalización de las ideas, ya que esta sanción es desproporcionada y no se ven razones para endurecer tanto la pena. Cláramente, esta sanción es por razones políticas y "un posible intento de desincentivar otras personas, penalizando en este caso a Vicent con una sanción ejemplar, como un referente del movimiento en las comarcas centrales del País valencià". El código penal "no debe penalizar el motivo, sino la acción. Te han de sancionar por lo que has hecho, no por lo que eres, ni la lucha que representas". El jurista alemán de derecho penal Günther Jackob, acuñó en 1985 la expresión "derecho penal del enemigo", con el que "te penalizan doblemente, por lo que has hecho y por el riesgo o peligro que puedes suponer para el sistema". 

Por lo tanto, existe un caso doblemente injusto de cara a nuestro vecino de Albaida, ya que la detención es de dudosa legalidad por parte de la Guardi Civil, tras entregarse de manera voluntaria en el cuartel de Ontinyent al día siguiente con su abogado personal Andreu Moreno, y sin dar problema alguno. 

En su día, Vicent, actuó de esta manera, no sólo para defender una democracia directa, una democracia basada en la gente y para la gente. Sino, por no querer participar en la elección de una política basada en la corrupción. Y para hacer frente a la injusta repartición y desproporción con el equilibrio de Derechos y deberes, es decir: unos gobiernos que no han parado de recortarnos derechos (tanto en lo político, personal, social y laboral), ¿cómo obligan a la gente de a pie a cumplir con sus deberes bajo amenazas? 

Entre esto y tantas otras cosas que puede encontrar en: 

Con todo esto, si cualquier colectivo, grupo, asociación ... quiere ayudar con el caso, puede hacerlo de la mejor manera que puedan o sepan. Sin ningún compromiso y con el buen hacer y la autonomía de la gente o grupos solidarios. 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS IDEAS 
ABSOLUCIÓN INSUMISO ELECTORAL DE ALBAIDA


-Imatge xarxes socials:

CARTA A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA:

L'insubmís V.S. s'ha ratificat davant la jutgessa pel seu acte de desobediència civil davant la llei electoral que l'obligava a actuar en contra de la seua ideologia anarquista, en contra de la seua consciència, ja que segons ell: “cap persona hauria de veure's obligada a actuar contra el seu criteri ètic; és a dir, ningú hauria de ser forçat a fer qualsevol cosa que li semble incorrecte. Jo no he volgut participar en la mesa electoral perquè m’indigna la corrupció instal·lada en l'administració, perquè pense que guanye qui guanye no desapareixerà la desigualtat social ni entre persones ni entre zones del planeta o, senzillament, perquè considere que l'actual sistema polític no és democràtic ni representatiu. No és democràtic perquè en una democràcia les persones participen en la presa de decisions en els assumptes que els afecten; no es limiten a votar una vegada cada quatre anys. No és representatiu perquè les decisions importants no es prenen únicament en l'ajuntament o al parlament, sinó que també, es prenen en els consells d'administració de les grans empreses. A cas triem als directius de Telefónica, Repsol o Iberdrola?
La cosa és més senzilla del que, a priori, sembla: en el seu dia vaig enviar dins del termini de 7 dies després de rebre la notificació, una resposta amb els motius pels quals no vull assistir. La resposta va estar amb la negativa i baix l'amenaça de presó o multa de sis a vint-i-quatre mesos. Avui més que mai, hi ha una gran quantitat de gent a l'atur que creu en aquest sistema, que li vindria millor que a ningú, una prestació econòmica per poder participar. Per tant aquest sistema mostra la seua humanitat.
A la carta ho explique molt clar, per tant, no hi ha molt més que dir. A banda de la detenció il·legal de la Guàrdia Civil al dia següent de les eleccions."
----------------------------------------------carta----------------------------------------

A la Junta Electoral de Zona, Jutjats d'Ontinyent.
Fa uns dies vaig rebre la notificació per la qual se m'informa que forme part, com a president, de la mesa electoral 01 002 U, situada al Centre Cultural “Passarel·la” Sala A (Part esquerra) d'Albaida. Segons el document i el manual que s'adjunta, he de comparèixer el 24 de Maig, amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del 2015. Tot açò amb l'amenaça de “pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos” si decidisc no presentar-me.

No obstant açò, també s'obri un període per poder al·legar i exposar els motius que impedeixen l'acceptació del càrrec que a continuació expose: No vull declarar-me com a objector de consciència, ni res per l'estil, ja que ho veig molt més senzill, això vol dir, que em declare ideològicament com anarquista, per tant, per qüestió de principis dec de ser conseqüent amb les meues finalitats. La meua intenció no és una altra que dirigir-me de persona a persona; és a dir, de igual a igual a qui llig aquest document i, així, poder explicar-los els motius que em porten a prendre tal decisió. Per descomptat, espere que els tinguen en compte a l'hora de decidir la seua resposta.

Podria enumerar els motius que em porten a obrar d'aquesta manera, per a que ho pugueu entendre millor, no quedar-se amb un “-ista”, o amb una etiqueta solta. La llista podria ser molt llarga, però crec que no dec de deixar d'exposar algunes per les quals no vull participar: La desviació de diners públics a finalitats privades, la desigualtat social, les ingents quantitats d'euros a la repressió i la mort, la manera executiva i individualista d'afrontar tant els problemes socials com les resolucions que afecten a la nostres vides en general des de les administracions, totalment llunyanes de la realitat social del dia a dia, sense donar opció d'afrontar-ho de manera col·lectiva, entre tots i totes, privant-nos de la nostra responsabilitat i de l'apoderament mutu per reconduir les nostres vides, tant en lo social, lo laboral i econòmic. Així mateix, la corrupció del sistema no afecta als seus accidents, sinó a la seua mateixa; és a dir, és intrínseca a ell.

El meu concepte de democràcia, pot ser, sone molt utòpic o pot ser que no es prenga amb la serietat que mereix, però jo crec amb la democràcia directa, federativa i assembleària, no amb aquesta democràcia que en realitat és un sistema parlamentari i presidencialista, on obliga a delegar la nostra responsabilitat en uns pocs, que com ja dic, no tenen res a vorer ni amb nosaltres (la gent d'a peu), ni amb la nostra realitat social, i a la vista està, que prenen decisions a les nostres esquenes on afavoreixen abans als bancs i a la persistència d'aquest règim econòmic i de consum anomenat capitalisme, que a les persones. Per tant és molt més injust del que s'imaginem.

Enfront de les eleccions promogudes per l'Estat, propose l'autogestió i el assemblearisme, la presa de decisions per consens que promou la reflexió en comú i el mutu esclariment, que sense el qual no pot existir tal democràcia. Solament així, podrem fer front al desinterès i l'apatia pel públic que caracteritza a un sistema que coacciona a la gent perquè forme part de les seues taules electorals. Finalment, volguera aclarir breument algunes coses. No pretenc cercar paranys ni trucs que m'eximisquen d'acatar aquesta ordre; per descomptat, tampoc tinc la intenció de causar cap trastorn a qui decidisca votar. És un simple acte de denúncia d'una situació injusta i, com a tal, camina per la mateixa senda que van transitar i transitaran aquells que van prendre decisions similars i aquells que ho faran en el futur. És una simple decisió que em fa rebutjar participar en allò que asfixia algunes de les expressions més privades i profundes de la meua humanitat: la meua consciència i la meua llibertat.

Amb la intenció que tinguem en compte les meues consideracions, els demane, insistisc que d'igual a igual, que REVOQUEN el meu nomenament com a president de la mesa electoral 01 002 U.

Espere la seua resposta. Atentament i amb afecte, V.S.
Per a que així conste, ho signe a Albaida el 5-5-2015.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada