dimarts, 17 de gener de 2017

Proper 24 de Febrer, judici contra l'insubmís a presidir la mesa electoral a Albaida.

Per a difondre, repartir i cridar a la solidaritat. Als següents enllaços podreu trobar les diferents notícies al respecte:

-Declaració i carta a la Junta Electoral de Zona.

-Notícia a Vilaweb.

-Entrevista LaDirecta.

-Per a imprimir:


-Imatge i text:
El proper 24 de Febrer se celebrarà el judici contra Vicent, l'insubmís a presidir la mesa electoral, de les passades eleccions del 24 de maig del 2015. Per ara el/la fiscal demana una condemna de 8100€ de pena-multa per l'acció d'objecció electoral d'aquest veí d'Albaida. Aquesta condemna afirma què és una criminalització de les idees, ja que aquesta sanció és desproporcionada i no es veuen raons per endurir tant la pena. Clarament, aquesta sanció és per raons polítiques i "un possible intent de desincentivar altres persones, penalitzant en aquest cas a Vicent amb una sanció exemplar, com un referent del moviment a les comarques centrals del País valencià". El codi penal "no ha de penalitzar el motiu, sinó l'acció. T'han de sancionar pel que has fet, no pel que ets, ni la lluita que representes". El jurista alemany de dret penal Günther Jackobs, va encunyar en 1985 l'expressió "dret penal de l'enemic", amb la que "et penalitzen doblement, pel que has fet i pel risc o perill que pots suposar per al sistema".

Per tant, existeix un cas doblement injust de cara al nostre veí d'Albaida, ja que la detenció és de dubtosa legalitat per part de la Guardi Civil, després d'entregar-se de manera voluntària a la caserna d'Ontinyent al dia següent amb el seu advocat personal Andreu Moreno, i sense donar problema algun. 

En el seu dia, Vicent, va actuar d'aquesta manera, no sols per defensar una democràcia directa, una democràcia bassada en la gent i per a la gent. Sinó, per no voler participar en l'elecció d'una política bassada en la corrupció. I per fer front a la injusta repartició i desproporció amb l'equilibri de Drets i deures, és a dir: uns governs que no han parat de retallar-nos drets (tant en el polític, personal, social i laboral), com obliguen a la gent d'a peu a complir amb els seus deures baix amenaces?

Entre açò i tantes altres coses que podreu trobar a:

Amb tot açò, si qualsevol col·lectiu, grup, associació... vol ajudar amb el cas, pot fer-ho de la millor manera que puguen o sàpiguen. Sense cap compromís i amb el bon fer i l'autonomia de la gent o grups solidaris.

NO A LA CRIMINALITZACIÓ DE LES IDEES
ABSOLUCIÓ INSUBMÍS ELECTORAL D'ALBAIDA 
més info: www.ateneulestacio.blogspot.com
www.facebook.com/injusticaobjeccioelectoral

castellà
-------------------------------------
El próximo 24 de febrero se celebrará el juicio contra Vicent, el insumiso a presidir la mesa electoral de las pasadas elecciones del 24 de mayo de 2015. Por ahora el/la fiscal pide una condena de 8100€ de pena-multa por l acción de objeción electoral de este vecino de Albaida. Esta condena afirma que es una criminalización de las ideas, ya que esta sanción es desproporcionada y no se ven razones para endurecer tanto la pena. Cláramente, esta sanción es por razones políticas y "un posible intento de desincentivar otras personas, penalizando en este caso a Vicent con una sanción ejemplar, como un referente del movimiento en las comarcas centrales del País valencià". El código penal "no debe penalizar el motivo, sino la acción. Te han de sancionar por lo que has hecho, no por lo que eres, ni la lucha que representas". El jurista alemán de derecho penal Günther Jackob, acuñó en 1985 la expresión "derecho penal del enemigo", con el que "te penalizan doblemente, por lo que has hecho y por el riesgo o peligro que puedes suponer para el sistema". 

Por lo tanto, existe un caso doblemente injusto de cara a nuestro vecino de Albaida, ya que la detención es de dudosa legalidad por parte de la Guardi Civil, tras entregarse de manera voluntaria en el cuartel de Ontinyent al día siguiente con su abogado personal Andreu Moreno, y sin dar problema alguno. 

En su día, Vicent, actuó de esta manera, no sólo para defender una democracia directa, una democracia basada en la gente y para la gente. Sino, por no querer participar en la elección de una política basada en la corrupción. Y para hacer frente a la injusta repartición y desproporción con el equilibrio de Derechos y deberes, es decir: unos gobiernos que no han parado de recortarnos derechos (tanto en lo político, personal, social y laboral), ¿cómo obligan a la gente de a pie a cumplir con sus deberes bajo amenazas? 

Entre esto y tantas otras cosas que puede encontrar en: 

Con todo esto, si cualquier colectivo, grupo, asociación ... quiere ayudar con el caso, puede hacerlo de la mejor manera que puedan o sepan. Sin ningún compromiso y con el buen hacer y la autonomía de la gente o grupos solidarios. 

NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS IDEAS 
ABSOLUCIÓN INSUMISO ELECTORAL DE ALBAIDA


-Imatge xarxes socials:

CARTA A LA JUNTA ELECTORAL DE ZONA:

L'insubmís V.S. s'ha ratificat davant la jutgessa pel seu acte de desobediència civil davant la llei electoral que l'obligava a actuar en contra de la seua ideologia anarquista, en contra de la seua consciència, ja que segons ell: “cap persona hauria de veure's obligada a actuar contra el seu criteri ètic; és a dir, ningú hauria de ser forçat a fer qualsevol cosa que li semble incorrecte. Jo no he volgut participar en la mesa electoral perquè m’indigna la corrupció instal·lada en l'administració, perquè pense que guanye qui guanye no desapareixerà la desigualtat social ni entre persones ni entre zones del planeta o, senzillament, perquè considere que l'actual sistema polític no és democràtic ni representatiu. No és democràtic perquè en una democràcia les persones participen en la presa de decisions en els assumptes que els afecten; no es limiten a votar una vegada cada quatre anys. No és representatiu perquè les decisions importants no es prenen únicament en l'ajuntament o al parlament, sinó que també, es prenen en els consells d'administració de les grans empreses. A cas triem als directius de Telefónica, Repsol o Iberdrola?
La cosa és més senzilla del que, a priori, sembla: en el seu dia vaig enviar dins del termini de 7 dies després de rebre la notificació, una resposta amb els motius pels quals no vull assistir. La resposta va estar amb la negativa i baix l'amenaça de presó o multa de sis a vint-i-quatre mesos. Avui més que mai, hi ha una gran quantitat de gent a l'atur que creu en aquest sistema, que li vindria millor que a ningú, una prestació econòmica per poder participar. Per tant aquest sistema mostra la seua humanitat.
A la carta ho explique molt clar, per tant, no hi ha molt més que dir. A banda de la detenció il·legal de la Guàrdia Civil al dia següent de les eleccions."
----------------------------------------------carta----------------------------------------

A la Junta Electoral de Zona, Jutjats d'Ontinyent.
Fa uns dies vaig rebre la notificació per la qual se m'informa que forme part, com a president, de la mesa electoral 01 002 U, situada al Centre Cultural “Passarel·la” Sala A (Part esquerra) d'Albaida. Segons el document i el manual que s'adjunta, he de comparèixer el 24 de Maig, amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del 2015. Tot açò amb l'amenaça de “pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a vint-i-quatre mesos” si decidisc no presentar-me.

No obstant açò, també s'obri un període per poder al·legar i exposar els motius que impedeixen l'acceptació del càrrec que a continuació expose: No vull declarar-me com a objector de consciència, ni res per l'estil, ja que ho veig molt més senzill, això vol dir, que em declare ideològicament com anarquista, per tant, per qüestió de principis dec de ser conseqüent amb les meues finalitats. La meua intenció no és una altra que dirigir-me de persona a persona; és a dir, de igual a igual a qui llig aquest document i, així, poder explicar-los els motius que em porten a prendre tal decisió. Per descomptat, espere que els tinguen en compte a l'hora de decidir la seua resposta.

Podria enumerar els motius que em porten a obrar d'aquesta manera, per a que ho pugueu entendre millor, no quedar-se amb un “-ista”, o amb una etiqueta solta. La llista podria ser molt llarga, però crec que no dec de deixar d'exposar algunes per les quals no vull participar: La desviació de diners públics a finalitats privades, la desigualtat social, les ingents quantitats d'euros a la repressió i la mort, la manera executiva i individualista d'afrontar tant els problemes socials com les resolucions que afecten a la nostres vides en general des de les administracions, totalment llunyanes de la realitat social del dia a dia, sense donar opció d'afrontar-ho de manera col·lectiva, entre tots i totes, privant-nos de la nostra responsabilitat i de l'apoderament mutu per reconduir les nostres vides, tant en lo social, lo laboral i econòmic. Així mateix, la corrupció del sistema no afecta als seus accidents, sinó a la seua mateixa; és a dir, és intrínseca a ell.

El meu concepte de democràcia, pot ser, sone molt utòpic o pot ser que no es prenga amb la serietat que mereix, però jo crec amb la democràcia directa, federativa i assembleària, no amb aquesta democràcia que en realitat és un sistema parlamentari i presidencialista, on obliga a delegar la nostra responsabilitat en uns pocs, que com ja dic, no tenen res a vorer ni amb nosaltres (la gent d'a peu), ni amb la nostra realitat social, i a la vista està, que prenen decisions a les nostres esquenes on afavoreixen abans als bancs i a la persistència d'aquest règim econòmic i de consum anomenat capitalisme, que a les persones. Per tant és molt més injust del que s'imaginem.

Enfront de les eleccions promogudes per l'Estat, propose l'autogestió i el assemblearisme, la presa de decisions per consens que promou la reflexió en comú i el mutu esclariment, que sense el qual no pot existir tal democràcia. Solament així, podrem fer front al desinterès i l'apatia pel públic que caracteritza a un sistema que coacciona a la gent perquè forme part de les seues taules electorals. Finalment, volguera aclarir breument algunes coses. No pretenc cercar paranys ni trucs que m'eximisquen d'acatar aquesta ordre; per descomptat, tampoc tinc la intenció de causar cap trastorn a qui decidisca votar. És un simple acte de denúncia d'una situació injusta i, com a tal, camina per la mateixa senda que van transitar i transitaran aquells que van prendre decisions similars i aquells que ho faran en el futur. És una simple decisió que em fa rebutjar participar en allò que asfixia algunes de les expressions més privades i profundes de la meua humanitat: la meua consciència i la meua llibertat.

Amb la intenció que tinguem en compte les meues consideracions, els demane, insistisc que d'igual a igual, que REVOQUEN el meu nomenament com a president de la mesa electoral 01 002 U.

Espere la seua resposta. Atentament i amb afecte, V.S.
Per a que així conste, ho signe a Albaida el 5-5-2015.

dilluns, 22 de febrer de 2016

Universidad S.A. - Documental

Seguim amb el Cicle de Documentals i Cinema. Vos deixem la ressenya del proper, que passarem el diumenge 28 a partir de les 18:00 a l'Ateneu.

Este documental pretende mostrar los procesos y las consecuencias que resultan de la mercantilización de la Universidad y de su contexto político, económico y social.
Para ello, contactamos y entrevistamos a personas vinculadas a la universidad de diferentes maneras y con distintos perfiles, desde una ex-alumna hasta un ex-rector; con tal de intentar ofrecer una visión amplia y diversa de lo que acontece la educación superior.  Nuestro cedazo, en materia de selección de los entrevistados, fueron los ejes temáticos que veíamos importante tratar así como la voluntad de colaboración con este proyecto; pues, cabe decir, que no pocos desatendieron nuestra invitación.
Con todo, parece ser, que de una manera u otra la mayoría de los puntos de vista mostrados en el documental convergen hacia un mismo punto: la Universidad, la niña bonita de nuestras instituciones, se ha dejado corromper. Y lo ha hecho de distintas maneras: sometiéndose a los dictados de la mercantilización, dejándose llevar por la fiebre inmobiliaria, banalizando los títulos, aceptando la privatización -literalmente- de los resultados de las investigaciones (y por ende; elitizando y privatizando el conocimiento producido con dinero público), deshumanizando las aulas y a lo que ellas contengan, etc. Todo, por tal de satisfacer a nuestras nuevas deidades: los mercados, las empresas y las corporaciones que en ellos actúan.
Así, el documental transita desde los espacios macroeconómicos de decisión que marcan la pauta y el hacer de los gobiernos a la traducción directa de la aplicación de estas medidas, previo señalamiento de los responsables políticos, explicitando las consecuencias sociales y personales que tienen estas dinámicas.

dilluns, 15 de febrer de 2016

Arcadia - Pel·lículaEl proper diumenge a partir de les 18:00, dins del cicle de Documentals i Cinema de l'Ateneu, passarem la pel·lícula Arcadia, de Costa-Gavras. Aquest incansable director ha facturat una bona llista de pel·lícules d'esperit crític. Els seus primers títols solien ser films sobre fets històrics que s'endinsaven en els laberints del poder destapant la seua cara més bruta.En l'actualitat cultiva més freqüentment el gènere de la ficció social, al que pertany Arcadia.

Una pel·lícula d'humor negre que fotografia d'una manera original les conseqüències de la re-estructuració econòmica lligada a les societats del capitalisme avançat. Esperem gaudir del seu visionat i, si ens apetix, formular-nos les preguntes que puguem desprendre al reflexionar sobre ella.

dilluns, 8 de febrer de 2016

El Somni - DocumentalAquest proper diumenge 14, a partir de les 18:00, seguim amb el cicle de Documentals i pel·lícules a l'Ateneu. Vos deixem una ressenya del següent documental.


EL SOMNI

Des de la nit dels temps, un home camina davant del seu ramat al ritme de les estacions. El pastor transhumant pertany al nostre imaginari col·lectiu. Joan "Pipa" és un dels últims representants d'una tradició mil·lenària. L'acompanyem en el seu últim viatge transhumant cap als Pirineus catalans. Dia rere dia compartim amb ell la seua intimitat, descobrim el passat i el present d'un home que estima el seu ofici i que respira l'alegria de conviure lliurement amb la naturalesa. Però l'abandó de la terra, la industrialització i el creixement desenfrenat, la febre urbanística, la multiplicació de noves infraestructures i ara el canvi climàtic posen fi al somni i ens condueixen a un futur incert. La desaparició de la transhumància és signe de progrés, o de mort de la nostra civilització?

diumenge, 31 de gener de 2016

Documentals i Cinema al Febrer

Hola, 

    Seguim aquest mes de febrer el Cicle de Cinema i Documental a l'Ateneu. Cada diumenge a les 18:00 podrem compartir el visionat, esta vegada, de tres documentals i una pel·lícula (teniu la programació completa punxant al cartell).

El proper serà el diumenge 7: Ámame enCARNEcidamente. Vos deixen una sinopsi:


A menudo la carne se encuentra sobre la mesa, pero rara vez en el centro de nuestras discusiones. Si bien cuestionar el consumo de carne frecuentemente resulta un tema picante, los problemas ambientales y laborales que rodean el proceso de producción de la principal fuente mundial de proteína siguen siendo, en gran medida, un plato de acompañamiento. La producción de carne es una industria de 140 mil millones de dólares anuales que ocupa la tercera parte de la superficie habitable del planeta, 45% de la producción de agua, y es la principal fuente de emisión de gases que causan el efecto invernadero, sin mencionar el impacto negativo que tiene en la vida rural, las condiciones laborales y su papel en el aumento de problemas de salud pública.
Por medio de ilustrativas animaciones y entrevistas con expertos, Ámame enCARNEcidamente, documental de Manu Coeman, describe el cambio radical que han sufrido la producción y el consumo de carne en los últimos 50 años, de las granjas familiares a las grandes fábricas modernas, hasta el punto en que este nuevo tipo de ganadería se ha convertido en un asunto considerablemente perjudicial para nuestras vidas y nuestro medio ambiente. 

 

divendres, 22 de gener de 2016

Dos nous documentals en gener


Segueixen els documentals a l'ateneu. Teniu tota la informació a la imatge.

Salut!

dimarts, 29 de desembre de 2015

Necessites un espai on poder fer classes? Organitzar activitats?


Potser, has escoltat d’oïdes “què és això de l’Ateneu”, i quasi segur que hauràs escoltat més de mil coses. 
Doncs ha arribat el moment de contar-vos què és l’Ateneu l’Estació: 

L’Ateneu és un espai que funciona de manera assembleària i que aposta per l’autogestió, és a dir, no depén de cap partit ni rep cap tipus de subvenció. L’Ateneu ha albergat col·lectius o iniciatives com: Grup de Costura, Taller de Ràdio, Grup de Consum de productes agroecològics, la Garrofesta, el Grup Llibertari, les Falles populars del C/ Sant Josep... 

D’aquesta manera i, durant els 12 anys que portem de camí, l’Ateneu ha sigut i és, un espai del poble, obert a qualsevol proposta sense ànim de lucre. A més d’un lloc de debat on poder reflexionar conjuntament i llançar una mirada crítica a la societat actual i als valors predominants. 

Amb aquest escrit la nostra intenció no és altra que oferir tant a joves com adults, un espai on poder realitzar activitats o tallers en base a les vostres inquietuds, com puguen ser: 

             -Tallers.          -Classes.           -Conferències.
             -Assemblees.  -Música.           -Jocs. -Lectures conjuntes... 
              o tot allò que et passe pel cap. 

En definitiva, dur endavant per nosaltres mateixa, sense massa complicacions, allò que ens resulte atractiu o ens preocupe. Ja per acabar, tant sols afegir que ens agradaria que aquest espai fóra un espai per al poble, un lloc on les restriccions les posem en comú a l’assemblea de l’Ateneu, un lloc que pot cobrir les carències per a la joventut que existeixen hui en dia a Albaida i gran part dels pobles de la Vall d’Albaida. 

Així que ja saps! 
Contacta a: C/ Sant Josep nº7, Albaida. 
correu-e: ateneulestacio@gmail.com  blog-web: ateneulestacio.blogspot.com 

diumenge, 27 de desembre de 2015

Diumenge 3 de gener: Dia del Calcetí Foradat.


Dia del Calcetí Foradat.

Aquest proper diumenge 3 de gener, a l'Ateneu l'Estació, realitzarem una jornada d'un dia per poder fer intercanvis de coneixements i de necessitats com la roba. I com no, ara que són nadals també de joguets.

-11:30h: Mercat d'intercanvi de roba i joguets, on mentrestant es realitzaran tallers de calça, ganxet i macramé.

-13:30h: Dus menjar per compartir.

-18:00h: Cafeta de l'Ateneu amb l'actuació de "SABA NOVA" (més info).

Ateneu l'Estació.
C/ Sant Josep nº7, Albaida

diumenge, 20 de desembre de 2015

Marxa Comarcal 10-G, No a la Planta de Residus Animals‏

https://www.youtube.com/watch?v=UyImuCmXXA4

L'ASSEMBLEA VEÏNAL RE-EMPREN LA LLUITA CONTRA LA PLANTA DE RESIDUS ANIMALS A LA POBLA DEL DUC

L'Assemblea Veïnal contra la Planta de Residus Animals vam decidir el passat divendres 11 de desembre valorar la situació actual d'aquest projecte a La Pobla del Duc. És per això que vam acordar re-emprendre les mobilitzacions amb una nova convocatòria que consistirà en una marxa sobre la CV-60 entre Otos i la Pobla del Duc.

Degut a les accions judicials que hi ha hui en dia en marxa, i al poc coneixement dels polítics abans d'entrar al nou govern valencià, ens hem adonat que ixes promeses preelectorals d'aturar el projecte, no han sigut complides.

Des d'ací volem mostrar el desacord amb les promeses i les seues respostes després d'arribar al govern. Hem de reconèixer que els veïns i veïnes vam delegar en els resultats electorals el fi del projecte i vam deixar de banda la força dels pobles. De totes maneres, esperem que mantinguen la seua paraula per paralitzar el projecte.

Altre punt acordat va ser obrir un canal de comunicació directe amb l'empresa SIG Renovables SL.

Tot plegat, continuem pensant que aquest tipus d'infraestructura és una imposició a la nostra comarca, que afectarà de forma negativa al medi, a la ramaderia i a l'agricultura. Per això, animem a tota la població de la Vall a la marxa del pròxim diumenge 10 de gener de 2016 a la rotonda Otos-Bèlgida, a les 10h. del matí.

UNA COMARCA UNA FORÇA

Si formes part d'un col·lectiu, associació, organització, assemblea... Pots adherir-te a la marxa enviant un correu-e a: unacomarcaunaforca@gmail.com

Pots consultar-ho al blog: unacomarcaunaforca.blogspot.com

--

Visita el nostre blog i el Facebook.

dijous, 26 de novembre de 2015

Ni muts ni a la gàbia


Judici penal els propers 18 i 19 de gener contra 8 veïns d’Esplugues de Llobregat per defensar Collserola

La gent que des de 1991 hem desobeït la imposició del pla Caufec-Porta Barcelona tornem a enfrontar-nos a un judici els dies 18 i 19 de gener de 2016. El jutjat penal número 11 de Barcelona ha citat a 8 veïns en defensa de Collserola acusats per la Fiscalia de 9 delictes d’atemptat contra l’autoritat i desordres públics així com de 8 faltes de lesions i contra l’ordre públic. Total: 15 anys de presó, penes-multa per valor de 6.300 euros (o bé, 11 mesos i 20 dies de presó) i 5.050 euros d’indemnització a 5 policies locals.

Ara que la desobediència està de moda esperem que amb aquests mèrits ens facin un lloc al futur Ministeri de Desobediència, Defensa del Territori i Lluita contra la Repressió. Si no, de moment ens conformem amb una retirada de càrrecs, una disculpa pública de tot l’entramat públic-privat que impulsa el pla Caufec i la derogació de tot projecte que pretengui cimentar Collserola. Ja només amb la primera condició el poder s’estalviaria una altra campanya de ‘Ni Muts ni a la Gàbia’ que tot just comença de nou.

Els fets pels quals se’ns jutja ara no són cap novetat, i n’hem parlat uns quants cops. Es tracta d’una protesta el 18 de març de 2009 a causa del llavors imminent empresonament d’un opositor al pla Caufec. Unes 300 persones entren a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat durant la celebració d’un ple municipal amb crits de «No al pla Caufec» i «Insubmissió a les penes-multa». La policia local ho intenta evitar de males maneres —i amb pèssima pràctica i eficiència— just el dia que estrena material antidisturbis. Allà es repeteix el modus operandi al qual ens han acostumat: ni durant ni després dels fets (suposadament taaaaaan greus) hi ha cap identificació ni detenció; mesos després les persones de sempre (els mateixos que ja vam ser jutjats i absolts fa un any —i detinguts, multats i jutjats en dotzenes d’ocasions anteriors per la nostra oposició a la política espluguina del totxo—) som notificats del procediment judicial en contra.